Bản Mã Là Gì? Các Loại Kích Thước Thông Dụng Của Bản Mã

Kích thước bản mã thép rất đa dạng tùy thuộc vào chủng loại, mục đích...